UdkantsDanmark

Vi skal have udvikling i hele Danmark!

Mange steder i landet er der mangel på arbejde, faldende boligpriser og for stor fraflytning. Det medfører lukning af skoler og andre offentlige institutioner, og at mange huse står tomme. Den udvikling vil jeg kæmpe for at vende. Det skal ske ved at forbedre yderområdernes rammevilkår og samtidig fokuserer på landets mange attraktive egne og de mange kreative ideer der er herude.

 Jeg vil arbejde for:

En overordnet handleplan for yderområderne

Der skal udarbejdes en handleplan der forbedrer rammevilkårene for landets yderområder

Bedre lånemuligheder i yderområderne

Der skal oprettes et særligt realkreditinstitut, der tager sig af lån i yderområderne. Så det igen bliver muligt at købe og sælge huse.

 En landsby- og landområde fornyelsespulje

Støtten til nedrivning af faldefærdige huse skal øges, så landsbyerne bliver mere attraktive at flytte til.

 Bedre kommunal udligning

Mange landkommuner får for små refusioner fra staten. Det presser deres økonomi urimeligt.  der skal derfor ændres i den kommunale udligning, så kommunerne får mere ens vilkår.

Flere uddannelsesinstitutioner i yderområderne

Der bør oprettes flere uddannelsesinstitutioner i yderområderne, evt. som satellitter til større uddannelsessteder

 Pulje til udrulning af bredbånd

Der hvor teleselskaberne ikke tilbyder udrulning af bredbånd, skal det offentlige gå inde og finansiere højhastighedsforbindelser. 

Bedre tog og busforbindelser

For igen at gøre det attraktivt at bo udenfor de større byer, skal vi sikre bedre busforbindelser i yderområderne

Gennemførsel af landevejsprincippet for færgerne til småøerne.

Småøerne er ramt af meget høje færgetakster.  De skal sænkes til en fjerdedel af det nuværende niveau, så småøernes vilkår og overlevelsesevne forbedres markant.

Flere jobs i yderområderne