Derfor stiller jeg op

Jeg vælger at stille op for at kæmpe for SF´s rød-grønne politik. Kombinationen af en solidarisk og miljøvenlig politik er en forudsætning for at skabe et bæredygtigt samfund med sammenhængskraft - et samfund vi kan trives i nu og med god samvittighed give videre til de næste generationer.

Jeg vil kæmpe:

  • for plads mere plads til forskellighed og mangfoldighed

  • imod den stigende ulighed vi oplever i disse år

 

Mine mærkesager

En ambitiøs grøn udvikling:

Vi skal satse på vedvarende energi.

Stille krav om lavenergihuse, når der udarbejdes nye lokalplaner.

Styrke den kollektive trafik og mulighederne for samkørsel.

Endelig skal vi satse på en udvidelse af cykelstinettet.

 

Mindre ulighed:

Der er stor ulighed i levealder, denne er meget indkomstbestemt. Det er derfor vigtigt, at vi til stadighed arbejder med at styrke forebyggende indsatser – gerne i samarbejde med foreningerne. Desuden er det vigtigt, at kommunen har sociale klausuler og kædeansvar som krav når private firmaer udfører arbejde for kommunen.

Vi skal yde en intensiv integrationsindsats til de flygtninge vi modtager, så de kan tage del i vores samfund

 

Et godt børne- unge og ældreliv:

Børn, unge og ældre er i særlig grad afhængig af kommunen. Vi skal arbejde for at styrke normeringerne på områderne, og udvikle tilbuddene i dialog brugere og pårørende. 

 

Det mener jeg også:

En anstændig flygtninge/indvandrerpolitik

Vi skal møde ”de nye” med både positive forventninger og rimelige krav. Krav vi også selv finder rimelige at blive stillet overfor.

Arbejde i Danmark på danske overenskomster

Arbejde i Danmark skal udføres på danske overenskomster, så arbejdere på tværs af grænser ikke spilles ud mod hinanden.

Landsby- og landdistriktsudvikling

Jeg vil kæmpe for at der sikres flere midler til udvikling af landsbyer og landdistrikter. Der har i mange år været brugt mange midler til fornyelser i større byer med god grund. 

Men nu er det et stort behov for en intensiv indsats, hvis affolkning af landområderne skal stoppes. Det er vigtigt at vi får skabt bedre infrastruktur og bedre muligheder for boligfornyelser i de tyndt befolkede dele af landet, så det bliver mere attraktivt at bo og arbejde uden for de større byer. Lokalt i Faaborg-kredsen vil en Als-bro kunne støtte en positiv udvikling.

Lige adgang til Sundhed

Alle skal have lige adgang til et effektivt og trygt sundhedsvæsen, uanset om det drejer sig om fysiske eller psykiatriske lidelser. Sygehusområdet må aldrig blive et marked, der skal tjenes penge på. Udover lige adgang til sundhedsvæsenet, skal den lige adgang til sundhed sikres via bedre boliger, mere oplysning og skrappere krav i forhold til kemi i f.eks. mad og legetøj.

Et mere solidarisk EU

EU skal arbejde offensivt for bæredygtig vækst og beskæftigelse, bekæmpe fattigdom, kæmpe for en fælles indsats mod klimatruslen, sikre ordentlige arbejdsvilkår for lønmodtagere, så løndumping på tværs af grænser undgås og EU skal effektivt bekæmpe international kriminalitet.  Desuden skal skattespekulationer på tværs af landene i EU bekæmpes. EU bør også få en fælles solidarisk flygtningepolitik.