Færge og broforbindelse

Jeg vil arbejde for at der etableres en broforbindelse mellem Fyn og Als. En sådan forbindelse vil medvirke til at binde Region Syddanmark sammen og skabe bedre betingelser for at oprette og drive virksomheder i på begge sider af Lillebælt.

Jeg vil ligeledes arbejde for at indføre "landevejsprincippet" til småøerne, så befordring til og fra ikke-brofaste øer sker til priser, der svarer til udgiften ved kørsel over tilsvarende afstande på landeveje. Det vil sænke priserne til et sted mellem en fjerdedel og en femtedel af de nuværende priser. En sådan sænkning vil gøre det langt mere attraktivt at bo, arbejde og drive erhverv på småøerne.

De to ovennævnte tiltag vil tilsammen kunne have en meget positiv effekt for udviklingen af det syddanske område.